ข่าวประกวดราคา

แสดงทั้งหมด ...
ข่าวสอบราคา

แสดงทั้งหมด ...
ประกาศร่าง TOR
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณ [วันที่ลงประกาศ : 29 พฤศจิกายน 2560]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา [วันที่ลงประกาศ : 29พ.ย.2560]
ร่างประกวดราคาซื้อตู้สาข [วันที่ลงประกาศ : 24พ.ย.60]
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณ [วันที่ลงประกาศ : 17 พ.ย. 60]
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอน [วันที่ลงประกาศ : 16/08/2560]
ข่าวการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวราคากลาง/ประกวดราคา/E-Auction 
ประกาศขายทอดตลาด
ขายทอดตลาดวัสดุหนังสือ [วันที่ลงประกาศ : 10/11/2017]
ขายเศษอาหารที่เหลือจากผู้ป่วย [วันที่ลงประกาศ : 21/03/2017]

แสดงทั้งหมด ...
ประกวดราคา Electronic Bidding (E-Bidding)

แสดงทั้งหมด ...
ประกวดราคา Electronic Market (E-Market)

แสดงทั้งหมด ...
จ้างที่ปรึกษา

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก