ข้อมูลอัฟเดทประกันสังคม

16-30 เดือนมิถุนายน 2560
1-15 เดือนมิถุนายน 2560
1-15 เดือน พฤษภาคม 2560
16-31 เดือนพฤษภาคม 2560
1-15 เดือนพฤษภาคม 2560
16-30 เดือนเมษายน 2560
1-15 เดือนเมษายน 2560
16-31 เดือนมีนาคม 2560
1-15 เดือนมีนาคม 2560
16-28 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
1-15 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
16-31 เดือนมกราคม 2560
1-15 เดือนมกราคม 2560

โปรแกรมผู้ป่วยนอกประกันสังคมเวอร์ชั่น1.4.2 (Update24/11/2557)