ข้อมูลอัฟเดทประกันสังคม

1-15 เดือนธันวาคม 2560
16-30 เดือนพฤศจิกายน 2560
16-31 เดือนตุลาคม 2560
1-15 เดือนพฤศจิกายน 2560
1-15 เดือน ตุลาคม 2560
16 -30 เดือนกันยายน 2560
1-15 เดือนกันยายน 2560
16-31 เดือนสิงหาคม 2560
1-15 เดือนสิงหาคม 2560

โปรแกรมผู้ป่วยนอกประกันสังคมเวอร์ชั่น1.4.2 (Update24/11/2557)