ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก วันที่ลงประกาศ[22-06-2017]
ประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประจำตึก กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[20-06-2017]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา วันที่ลงประกาศ[19-06-2017]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู วันที่ลงประกาศ[14-06-2017]
ประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างสี 1อัตรา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา วันที่ลงประกาศ[13-06-2017]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[13-06-2017]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก(ธนาคารโลหิต) วันที่ลงประกาศ[02-06-2017]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประจำตึก กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[02-06-2017]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างเหล็ก 1อัตรา ช่างสี 1อัตรา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา. วันที่ลงประกาศ[19-05-2017]