ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[19-10-2017]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม. วันที่ลงประกาศ[19-10-2017]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[18-10-2017]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู วันที่ลงประกาศ[18-10-2017]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล (งานผู้ป่วยนอก) วันที่ลงประกาศ[18-10-2017]
ประกาศผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานรังสีวิทยา วันที่ลงประกาศ[18-10-2017]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา. วันที่ลงประกาศ[18-10-2017]
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา วันที่ลงประกาศ[17-10-2017]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ วันที่ลงประกาศ[12-10-2017]
ประกาศผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารโลหิต) วันที่ลงประกาศ[10-10-2017]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างเหล็ก1อัตรา ช่างสี1อัตรา วันที่ลงประกาศ[09-10-2017]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนจีน งานการแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือก วันที่ลงประกาศ[09-10-2017]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานทันตกรรม วันที่ลงประกาศ[09-10-2017]
ประกาศผู้ผ่านสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนสวน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ลงประกาศ[06-10-2017]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานศัลยกรรม วันที่ลงประกาศ[06-10-2017]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู วันที่ลงประกาศ[06-10-2017]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพนักงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป. วันที่ลงประกาศ[04-10-2017]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประจำตึก กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา วันที่ลงประกาศ[04-10-2017]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก(งานจุลชีววิทยา) วันที่ลงประกาศ[04-10-2017]