ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งพนักงานประจำตึก กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[15-08-2017]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม วันที่ลงประกาศ[15-08-2017]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานอายุรกรรม วันที่ลงประกาศ[15-08-2017]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก วันที่ลงประกาศ[15-08-2017]
ประกาศรายชื่อและวันเวลารายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วันที่ลงประกาศ[10-08-2017]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างเชื่อม ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา วันที่ลงประกาศ[09-08-2017]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู วันที่ลงประกาศ[09-08-2017]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเปล(งานห้องผ่าตัด) กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[09-08-2017]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู วันที่ลงประกาศ[02-08-2017]