ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างเหล็ก1อัตรา ช่างสี1อัตรา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา วันที่ลงประกาศ[30-11-2017]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนจีน งานการแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือก วันที่ลงประกาศ[30-11-2017]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล (งานผู้ป่วยนอก) วันที่ลงประกาศ[28-11-2017]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนสวน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ลงประกาศ[27-11-2017]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม. วันที่ลงประกาศ[24-11-2017]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[21-11-2017]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก กลุ่มการพยาบาล. วันที่ลงประกาศ[20-11-2017]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ลงประกาศ[15-11-2017]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[19-10-2017]